novinky
sponzoři

Letní počítačové tábory

Rodiče, nevíte, co s volným časem Vašich dětí o prázdninách? Chcete, aby se něco naučily, ale zároveň si i odpočinuly od školy a užily si spoustu legrace? Mají Vaše děti rády počítače, tábory a netradiční hry v přírodě? Pošlete je na náš letní počítačový tábor.

O letních prázdninách pravidelně pořádáme pro holky a kluky 14 denní počítačový tábor s celotáborovou hrou. Snažíme se propojit počítačové znalosti a práci na PC s manuální dovedností dětí a mládeže. Usilujeme zejména o zdokonalení teoretických vědomostí dětí v oblasti používání informační technologie. S tím souvisí i výuka ovládání a základní práce s PC, tvorba a správa webových stránek, orientace a práce v hlavních softwarových programech a aplikacích, stejně tak jako třeba rozvoj přírodních věd a zdravovědy použitím informační a komunikační technologie.

Zapojením celotáborové hry a použitím osvědčené metody hry v přírodě do výuky informační technologie dochází u dětí a mládeže k rozvoji počítačové gramotnosti a k rozvoji počítačové komunikace s jejich rodiči.

U dětí usilujeme o samostatnou a o týmovou práci, klademe důraz na řešení logických úkolů, rozvíjíme mentalitu a kreativitu jednotlivce, prověřujeme osobnostní růst pomocí osvědčených denních i nočních her v přírodě, zdokonalujeme komunikační schopnosti u dětí a u jejich rodičů, nebo zvyšujeme sportovní aktivitu a uplatnění dětí v kolektivu.

Protože je letní počítačový tábor hlavní aktivitou našeho spolku, věnujeme jeho přípravě, vedení, organizaci her i vlastní výuce na počítačích tu nejvyšší pozornost.

Nikdy neučíme počítače samostatně, výuku vždy propojujeme s doprovodným programem!


Naše ostatní aktivity:


Copyright © 2017 osjo.cz | Všechna práva vyhrazena | Design: MI-MA | Coding: BZCompany