Letní počítačový tábor 2006 - Harry Potter

Letní počítačový tábor s celotáborovým programem pro děti a mládež - 7. ročník

Termín: 30. 07. - 12. 08. 2006, Lokalita: penzion Hájovna, Mostek u Dvora Králové