Letní tábor 2020 - Věznice Alcatraz

21. ročník letního tábora se sportovním zaměřením a s tématickou celotáborovou hrou

 

 Letní_tabor_2020_promo

V termínu: Ne 19.07. - So 01.08.2020

Místo konání: Věznice Alcatraz, Kohoutov-Vyhnánov, č.ev. 17, PSČ 544 01
GPS: 50°27.853'N, 15°56.021'E
Určeno pro děti a mládež: ve věku 8-17 let
Odkaz na táborové stránky a fotogradfie naleznete ZDE.

Rozvolňování vládních opatření na poslední chvíli umožnilo tábor realizovat. Situace se vzděláním Vašich dětí je ale naprosto tragická! Neúčast ve škole se strestá. Přečtěte si soudní rozhodnutí k výkonu trestu - neplnění povinnosti školní docházky (viz. §36) - a přivzte svoje děti do Alcatrazu. Současně se také podívejte na aktuální fotografie z tábora, ať víte, co se ve vězení děje.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mezinárodní správní nejvyšší soud: INT/EU/2020
Spisová značka soudu: 86IN/1052/2020
Úřad pro zahraniční styky a informace
Rozhodnutí ze dne 31.05.2020
 

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ K VÝKONU TRESTU - NEPLNĚNÍ POVINNOSTI ŠKOLNÍ DOCHÁZKY (§36)

V současné době upravuje povinnou školní docházku zákon č.561/2004 sb. Školský zákon o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, který vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání.

1.) Vyplývající z této povinnosti došlo z Vaší strany k hrubému porušení zákona, kdy jste po dobu více jak dvou měsíců nenavštěvoval(a) žádné školní zařízení a tímto jste byl(a) shledán vinným v plném rozsahu.

2.) Z rozhodnutí soudu Vám byl proto vyměřený trest ODNĚTÍ SVOBODY po dobu 312 hodin ve věznici se zvýšenou ostrahou. Proti tomuto soudnímu rozhodnutí není možné odvolání a není dostupný žádný jiný opravný prostředek.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základě rozhodnutí ze dne 31.05.2020, čj. 86IN/1052/2020, vydaného Mezinárodním správním nejvyšším soudem (registrační označení soudu INT/EU/2020) Vám byl(a) úřadem pro zahraniční styky a informace vyměřený trest ODNĚTÍ SVOBODY po dobu 312 hodin ve věznici Alcatraz se zvýšenou ostrahou jako důsledek porušení zákona č.561/2004 sb., známého rovněž jako Školský zákon o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, který vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání.

V důsledku toho, že jste vědomě neplnil(a) §36 (Plnění povinnosti školní docházky) výše uvedeného zákona, a zcela záměrně a bez omluvy jste porušil(a) ustanovení podle odstavce 1-6 a to dokonce po dobu delší jak dvou měsíců, byl(a) jste shledán(a) vinným v plném rozsahu. Jelikož Mezinárodní správní nejvyšší soud považuje vzdělání za nejvyšší prioritu a povinnost každého jednotlivce, není proti tomuto rozhodnutí možné odvolání a neexistuje k němu ani žádný dostupný nebo jiný opravný prostředek. Rozhodnutí je tedy pravomocné s účinností od data doručení tohoto rozhodnutí do Vaší E-mailové schránky (resp. do E-mailové schránky Vašeho zákonného zástupce), tedy ode dne 03.06.2020. Je proto povinností každého odsouzeného, aby se na místo výkonu trestu dostavil do věznice Alcatraz řádně a včas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝZVA K NÁSTUPU TRESTU

K výkonu trestu se dostavte neprodleně dne 19.07.2020 v 17:00 do VĚZNICE ALCATRAZ.

Termín nástupu trestu: Ne 19. 07. - So: 01. 08. 2020
Místo výkonu trestu: Věznice Alcatraz, Kohoutov, č.ev. 17, PSČ 544 01, GPS: 50°27.853'N, 15°56.021'E
Specifikace trestu: sportovní pohyb, zvýšená fyzická zátěž, náročné soutěže a logické úkoly, manuální práce, venkovní aktivity, spaní v přírodě, odvykací procedury proti záškoláctví

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ubytování
Přidělená cela výhradně podle dobrého chování a hodnocení odsouzeného. Určeno výhradně dozorci!

Pravidelná strava
Pravidelné vězeňské šlichty 3x denně, svačiny a přesnídávky. Nečekejte žádný servis! Jídlo Vám naložíme pouze do Vašich přivezených vlastních ešusů, které si samo sebou budete muset po jídle řádně umýt. Pít si nezasloužíte, přesto Vám zajistíme pravidelný pitný režim. Počítejte také s častými nucenými službami.

Doprava vězeňským autobusem
Do věznice Alkatraz Vás svezeme autobusem z České Třebové (odjezd v Ne 19.07.2020 ve 14:00 z autobusového nádraží). Zastávky budou také v Ústí nad Orlicí a v Hradci Králové. Povinnou zdravotní dokumentaci od Vás vybere náš vězeňský zdravotník před vstupem do autobusu. Kdo nebude mít dokumentaci kompletní, tomu nebude umožněný nástup do věznice pod hrozbou vysoké pokuty a prodloužení výkonu trestu! Kdo upřednostní dopravu do věznice po vlastní ose s rodiči autem, má možnost. V takovém případě předáte zdravotní dokumentaci řediteli věznice před branou věznice.

Náklady za ostrahu
Nic není zadarmo, ani vězení. Za pobyt a stravu ve vězení zaplatíte 4.900,- Kč za jednotlivce. Pokud jste byli přijatí do věznice společně se svými otravnými sourozenci, zaplatíte 4.700,- Kč za každého vězně. Platbu přijímáme pouze na bankovní účet věznice! Fakturace je možná jen po předchozí domluvě.

Registrace a ověření vězně
K ověření vězně vyplníte formulář online na těchto webových stránkách níže. Po kontrole Vaší identity Vám pošleme e-mail se závaznou registrací, kterou čitelně vyplníte a necháte u Vašich rodičů podepsat! K výkonu trestu se dostavíte teprve až po zaplacení celého poplatku předem! Odsouzeným, kteří nezaplatí poplatek do 30. června 2020, bude automaticky zrušena registrace a bude jim vyměřený dodatečný trest s vyšší ostrahou. V případě dotazů volejte na ústředí, tel.: 605759261 (Pavel Patera) a tel.: 603110521 (Petra Felcmanová).

Soudní rozhodnutí
Ke stažení zde.

Podrobné informace k provozu věznice
Ke stažení zde.

Registrace účastníků na letní tábor byla uzavřena dne 10.06.2020. Máme plný stav.