Letní počítačový tábor 2008 - Staré české báje a pověsti

Letní počítačový tábor s celotáborovým programem pro děti a mládež - 9. ročník

Termín: 20. 07. - 02. 08. 2008, Lokalita: Vosí údolí, Tatenice